0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giới thiệu Khải Hoàn

Trang chủ/CORE VALUE

CORE VALUE

Phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của Khải Hoàn.

Phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của Khải Hoàn, được sẻ chia bởi tất cả các thành viên trong công ty. Các giá trị này được miêu tả trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử & Văn hóa công ty của Khải Hoàn GroupCác tin khác

News and trenst

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

KHẢI HOÀN đang mở rộng mạng lưới kinh doanh, cho ra mắt các sản phẩm mới và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm cũ. Vì thế cần thêm những thành viên nhiệt huyết,..