0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giới thiệu Khải Hoàn

Trang chủ/VISSION

VISSION

Trở thành chuyên gia ở Việt Nam & Đông Dương trong việc cung cấp giải pháp xây dựng toàn diện trong lĩnh vực Cách Nhiệt - Cách Âm - Chống Cháy

Khải Hoàn không ngừng học hỏi, nghiên cứu tìm tòi và cải thiện chất lượng sản phẩm để trở thành chuyên gia ở Việt Nam & Đông Dương trong việc cung cấp giải pháp xây dựng toàn diện trong lĩnh vực Cách Nhiệt - Cách Âm - Chống CháyCác tin khác

News and trenst

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

KHẢI HOÀN đang mở rộng mạng lưới kinh doanh, cho ra mắt các sản phẩm mới và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm cũ. Vì thế cần thêm những thành viên nhiệt huyết,..