0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
khai hoan tai lieu ki thuat

Trang chủ/Chứng nhận giải thưởng

Chứng nhận giải thưởng

SGS Certificate

SGS Certificate

Post : 19/09/2016 - 4:12 PM Download
Vina Control Certificate

Vina Control Certificate

Post : 19/09/2016 - 4:14 PM Download
ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations

Post : 19/09/2016 - 4:19 PM Download


News and trenst

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

KHẢI HOÀN đang mở rộng mạng lưới kinh doanh, cho ra mắt các sản phẩm mới và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm cũ. Vì thế cần thêm những thành viên nhiệt huyết,..