0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
khai hoan tai lieu ki thuat

Trang chủ/Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

INDAFLEX

INDAFLEX

Post : 11/03/2016 - 9:05 AM Download
ECO XPS FOAM EN-VN

ECO XPS FOAM EN-VN

Post : 11/03/2016 - 9:05 AM Download
Superduct Duct

Superduct Duct

Post : 26/08/2016 - 10:11 AM Download
DRAGON Rock Wool Vietnamese

DRAGON Rock Wool Vietnamese

Post : 19/09/2016 - 3:58 PM Download
DRAGON Rock Wool English

DRAGON Rock Wool English

Post : 19/09/2016 - 3:58 PM Download


News and trenst

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

TUYỂN DỤNG ĐỢT 2-2017

KHẢI HOÀN đang mở rộng mạng lưới kinh doanh, cho ra mắt các sản phẩm mới và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm cũ. Vì thế cần thêm những thành viên nhiệt huyết,..