0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Make a happy life

Trang chủ/Intercontinental Đà Nẵng Hotels & Resort

Intercontinental Đà Nẵng Hotels & ResortCác tin khác

News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..