0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/Giải pháp cho hệ thống nhiệt lạnh MEP

Giải pháp cho hệ thống HVAC - Cách nhiệt, cách âm đường ống

Giải pháp cho hệ thống HVAC - Cách nhiệt, cách âm đường ống

Post : 01/01/1970 - 7:00 AM

Giải pháp cho hệ thống HVAC: Bông khoáng DRAGON Rock Wool là giải pháp hữu hiệu nhất cho hệ thống HVAC nhầm đảm bảo các tiêu chí cách nhiệt, ngăn cháy và triệt tiêu tiếng ồn..

News and trenst