0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/Giải pháp cho hệ thống nhiệt lạnh MEP

Giải pháp cho hệ thống HVAC - Cách nhiệt, cách âm đường ống

Giải pháp cho hệ thống HVAC - Cách nhiệt, cách âm đường ống

Post : 01/01/1970 - 7:00 AM

Giải pháp cho hệ thống HVAC: Bông khoáng DRAGON Rock Wool là giải pháp hữu hiệu nhất cho hệ thống HVAC nhầm đảm bảo các tiêu chí cách nhiệt, ngăn cháy và triệt tiêu tiếng ồn..