0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giải pháp ứng dụng

Trang chủ/Giải pháp cho lò hơi công nghiệp

Giải pháp cho lò hơi công nghiệp - Cách nhiệt lò hơi công nghiệp

Giải pháp cho lò hơi công nghiệp - Cách nhiệt lò hơi công nghiệp

Post : 01/01/1970 - 7:00 AM

Giải pháp cho lò hơi công nghiệp: sử dụng DRAGON Rock Wool cách nhiệt cho hệ thống ống gió lò hơi công nghiệp là làm giảm thiểu tối đa mức thất thoát năng lượng.