0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giải pháp ứng dụng

Trang chủ/Ứng dụng cho hệ thống HVAC

Ứng dụng cho hệ thống HVAC

Ứng dụng cho hệ thống HVAC

Post : 01/01/1970 - 7:00 AM

Bông khoáng DRAGON Rock Wool là giải pháp hữu hiệu nhất cho hệ thống HVAC nhầm đảm bảo các tiêu chí cách nhiệt, ngăn cháy và triệt tiêu tiếng ồn hiệu quả.

News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..