google-site-verification=MYcaKBncqk5y4guuy9I7-mLYVAt-CjGKqAt37tWcKgA
0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giải pháp ứng dụng

Trang chủ/Ứng dụng giải pháp cho phần mái

Ứng dụng giải pháp cho phần mái

CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG NÓNG CHO MÁI TÔN 

Phần mái là một trong những phần quan trọng nhất trong kết cấu của một tòa nhà vì 26% năng lượng sử dụng trong tòa nhà thất thoát qua hệ thống mái. Việc kiểm soát số năng lượng thất thoát, hạn chế nguồn nhiệt hấp thụ vào là rất cần thiết nhằm bảo toàn hiệu quả sử dụng năng lượng. Khải Hoàn xin giới thiệu, những giải pháp tối ưu nhất cho việc cách nhiệt cách âm chống nóng cho mái tôn.

     A. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool

DRAGON Rock Wool có tất cả mọi giải pháp cách nhiệt cho các hệ thống mái: mái bằng & mái dốc nhằm mạng lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao nhất.

 

Cách nhiệt cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool
Hình 1.1: Ứngng dụng cách nhiệt cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool cuộn 

 

B. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng ECO XPS FOAM

ECO XPS FOAM là giải pháp lý tưởng vừa để cách nhiệt vừa giảm thiểu hư hại cho phần mái.

ECO XPS FOAM được đặt lên mái, đóng vai trò là lớp chống thấm và ngăn hơi nước thẩm thấu.

Cách nhiệt cho mái tôn bằng ECO XPS FOAM
Hình 2.1: Ứng dụng cách nhiệt mái tôn bằng ECO XPS FOAM

 

Ngoài ra ECO XPS Foam rất dễ lắp đặt và di chuyển, giảm thiểu tối đa chi phí lắp vận chuyển và lắp đặtCác tin khác