0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
Giải pháp ứng dụng

Trang chủ/Ứng dụng lò hơi công nghiệp

Ứng dụng cách nhiệt trong ống gió lò hơi công nghiệp

Ứng dụng cách nhiệt trong ống gió lò hơi công nghiệp

Post : 01/01/1970 - 7:00 AM

Mục tiêu của việc sử dụng DRAGON Rock Wool cách nhiệt cho hệ thống ống gió lò hơi công nghiệp là làm giảm thiểu tối đa mức thất thoát năng lượng.

News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..