0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/Sản phẩm

Calcium Silicate - DAIPALITE-E

Calcium Silicate - DAIPALITE-E

Sản Phẩm Chi Tiết

Calcium Silicate - DAIPALITE-E

DAIPALITE-E là vật liệu cách nhiệt Calcium silicate được cấu tạo theo dạng ống và khối và được sử dụng cho các cơ sở nhà máy. DAIPALITE-E là hợp chất vô cơ, không có amiăng và không dễ cháy. DAIPALITE-E được cung cấp cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, nhà máy hóa dầu và các nhà máy khác.

calcium silicate khai hoan

Tiện dụng và tính tiết kiệm của sản phẩm

DAIPALITE-E được cấu tạo từ Xonotlite Crystal, điều này khiến cho khả năng chịu nhiệt của nó vượt trội hơn các loại sản phẩm Calcium Silicate khác.

 

Nhiệt độ bề mặt

calcium silicate

DAIPALITE-E
Nhiệt độ bề mặt: 44.8℃
Sự tổn hao nhiệt: 160W/m

ASTM C533 Type1
Nhiệt độ bề mặt: 48.5℃
Sự tổn hao nhiệt:190W/m

Trong điều kiện:
Nhiệt độ bên trong ống: 300℃
Đường kính ngoài ống: 114mm
Độ dày cách nhiệt: 50mm

Độ dày ảnh hưởng đến sự tổn hao nhiệt

calcium silicate

    Trong điều kiện:
    Nhiệt độ môi trường: 25℃
    Sự hao tổn nhiệt: Xấp xỉ (ít hơn 123W/m)
    Nhiệt độ bên trong ống: 300℃
    Đường kính ngoài ống: 114mm

Các sản phẩm khác