0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
khai hoan tai lieu ki thuat

Trang chủ/Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

INDAFLEX

INDAFLEX

Post : 11/03/2016 - 9:05 AM Download
ECO XPS FOAM EN-VN

ECO XPS FOAM EN-VN

Post : 11/03/2016 - 9:05 AM Download
Superduct Duct

Superduct Duct

Post : 26/08/2016 - 10:11 AM Download
DRAGON Rock Wool Vietnamese

DRAGON Rock Wool Vietnamese

Post : 19/09/2016 - 3:58 PM Download
DRAGON Rock Wool English

DRAGON Rock Wool English

Post : 19/09/2016 - 3:58 PM Download
ECO XPS Panel

ECO XPS Panel

Post : 01/11/2018 - 3:54 PM Download
DRAGON Panel EN-VN

DRAGON Panel EN-VN

Post : 01/11/2018 - 3:43 PM Download
DRSGON Acoustic Panel TV

DRSGON Acoustic Panel TV

Post : 01/11/2018 - 3:55 PM Download
Gối đỡ PU Foam Khải Hoàn

Gối đỡ PU Foam Khải Hoàn

Post : 01/11/2018 - 3:57 PM Download


News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..