KHAI HOAN INSULATION

Vị trí lắp đặt ống gió chống cháy có quan trọng không?

Thứ Ba, 30/03/2021
CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

Giới hạn chịu lửa

Vị trí sử dụng/ áp dụng theo QCVN 06:2020/BXD

EI30

✦     Ống hút khói trục ngang hàng lang: Các dường ống và thiết bị của hệ thống hút khói đối với các tường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ
✦     Van hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không dược dùng van cầu chì nhiệt)
✦     Ống tăng áp đi ngang cửa: hệ thống cấp không khi vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bào vệ cho các buồng thang bộ và giếng thang máy. Cũng như các khoang đêm ngăn cháy ở các công trình trên mặt đất

EI45

✦     Ống hút khói trục đứng: Các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong pham vi của khoang cháy được phục vụ, khi hút khói của đám cháy trực tiếp tại khu vực chúng phục vụ.
✦     Van hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các phòng có mặt đồng thời 50 người trở lên. tính theo Bang G.9 (Phụ lục G), trong một khoáng thời gian nhất định và đôii với các sảnh thông tầng (không được dùng van cầu chì nhiệt)

EI60

✦     Ống hút khói đi ngang tầng hầm,nhà để xe: Các đường ống và thiết bi của hệ thống hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm trong phạm vi của khoang cháy.
✦     Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thấp hơn EI 60. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới han chiu lửa REI 60.
✦     Van hệ thống hút xả khói ra ngoài đối với các gian để xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín .           
✦     Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mặt đất: Ống của hê thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí theo tầng cùa hê thống cap khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly cùa gara kín

EI90

✦     Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REl 120 hoặc lớn hơn

EI120

✦     Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị của hệ thông hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm bên ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở.
✦     Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thắp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
✦     Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đúng và các kênh dẫn nắm trong phạm vi khoảng cháy mà chúng phục vụ

EI180

✦     Ống hút khói trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đứng và các kênh dẫn nằm trong phạm vi khoang cháy mà chúng phục vụ

 

0
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Cửa hàng