0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

Keep Learning Keep Growing KHAI HOAN INSULATION

Learn More About Us >>

KHẢI HOÀN INSULATION GROUP

News and trenst

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAO BÌ SẢN PHẨM

Sau khi vận hành nhà máy mới cùng công nghệ thiết bị được nhập khẩu từ Châu Âu, Chất lượng sản phẩm Dragon Rockwool được cải thiện đáng kể và đẹp hơn, các tiêu chí kỹ..