0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Sản phẩm mới : DRAGON RoofTop - Giải pháp chống nóng mái nhà - Vật liệu của tương lai

Keep Learning Keep Growing KHAI HOAN INSULATION

DRAGON Rooftop là vật liệu không cháy (đạt tiêu chuẩn A1),không phát sinh khói độc và làm phát tán ngọn lửa trong quá trình cháy, nó tạo thành lớp ngăn cách ngọn lửa trong quá trình phòng cháy, chữa cháy, ngăn chặn hiệu quả sự lan truyền của lửa và đảm bảo an toàn cháy cho hạng mục công trình. Với loại tỉ trọng 32kg/m3 dòng sản phẩm DRAGON Rooftop với đặc tính nhẹ, được sản xuất dựa trên yêu cầu thiết thực, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cách nhiệt cách âm, chống nóng cực kì hiệu quả, khả năng chống cháy ở nhiệt độ cao.

Learn More About Us >>

Sản phẩm mới : DRAGON RoofTop - Giải pháp chống nóng mái nhà - Vật liệu của tương lai