Bông đá DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool)

DRAGON Rooftop dành cho mái nhà

Liên hệ

CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG NÓNG CHO MÁI TÔN  Phần mái là một trong những phần quan trọng nhất trong kết cấu của một tòa nhà vì 26% năng lượng sử dụng trong tòa nhà thất thoát qua hệ thố...

FIREDUCT dành cho Ống gió chống cháy

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng tấm DRAGON Rock Wool ® SLAB (100% Stone Wool)  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (10...

A60 dành cho Tàu biển

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng tấm DRAGON Rock Wool ® SLAB (100% Stone Wool)  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (10...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Bar for Panel | Dạng Thanh

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Bar for Panel (100% Stone Wool) dạng thanh DRAGON Rock Wool® Bar for Panel (100% Stone Wool) Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® fo...

Bông sợi đá dạng viên DRAGON Rock Wool® Cube for Plant Tree

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng viên  DRAGON Rock Wool ®  (100% Stone Wool)  Cube  Bông sợi đá DRAGON R...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Blanket | Dạng Cuộn

Liên hệ

  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng Cuộn | CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) Blanket  THERMAL ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: