Bông đá DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool)

DRAGON Rooftop dành cho mái nhà

Liên hệ

  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng Cuộn | CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) Blanket  THERMAL ...

FIREDUCT dành cho Ống gió chống cháy

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng tấm DRAGON Rock Wool ® SLAB (100% Stone Wool)  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (10...

A60 dành cho Tàu biển

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng tấm DRAGON Rock Wool ® SLAB (100% Stone Wool)  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (10...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Bar for Panel | Dạng Thanh

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Bar for Panel (100% Stone Wool) dạng thanh DRAGON Rock Wool® Bar for Panel (100% Stone Wool) Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® fo...

Bông sợi đá dạng viên DRAGON Rock Wool® Cube for Plant Tree

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng viên  DRAGON Rock Wool ®  (100% Stone Wool)  Cube  Bông sợi đá DRAGON R...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Blanket | Dạng Cuộn

Liên hệ

  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng Cuộn | CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) Blanket  THERMAL ...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Slab | Dạng Tấm

Liên hệ

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool®  (100% Stone Wool) dạng tấm DRAGON Rock Wool ® SLAB (100% Stone Wool)  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® &nbs...

Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® Pipe Section | Dạng ống

Liên hệ

  DRAGON Rock Wool®  dạng ống (100% Stone Wool)   được chứng nhận là vật liệu không cháy,  được sản xuất từ đá đá Basalt và đá Dolomic nung chảy ở nhiệt độ cao ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: