0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/KHAI HOAN 3.0 (VIET LONG 2.0)

KHAI HOAN 3.0 (VIET LONG 2.0)

Khải Hoàn 3.0 - Mở rộng quy mô xưởng Việt Long - Việt Long 2 - Công ty cổ phần đầu tư Phú Vương - Công ty TNHH Khải Hoàn

Năm 2012, với sự phát triển không ngừng ban giám đốc Khải Hoàn và Việt Long quyết định đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất DRAGON Rock Wool của Việt Long lên 13.500 m2. 

Kết hợp với công ty Phú Vương tạo thành một tổ hợp Khải Hoàn 3.0: Nghiên cứu giải pháp - phát triển sản phẩm - bán hàng.Các tin khác