Giới thiệu

Welcome to

Khải Hoàn INSULATION

Trong 20 năm qua, chúng tôi tự hào là những nhà sản xuất và cung cấp vật liệu cách nhiệt đầu tiên tại Việt nam với 100% đá tự nhiên được dùng cho quy trình sản xuất DRAGON Rock Wool. Với hơn hàng nghìn dự án tại Việt Nam và xuất khẩu ra thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Brunei, Myanmar, . . . Sản phẩm chúng tôi với mục tiêu đơn giản "Mang lại sự thoải mái cho mọi người", hướng tới tầm nhìn để mọi người, từng công trình sử dụng vật liệu cách nhiệt như một cách để giảm thiểu CO2, tiết kiệm năng lượng. Để vật liệu cách nhiệt trở thành một người đồng hành trong cuộc sống hoàn hảo của bạn | In 20 years, we proudly are the first supplier insulation materials, which product Made in Vietnam with 100% natural stone to manufactured DRAGON Rock Wool. For more than a thousand projects for Vietnam and export to over the world like U.S.A, Australia, Japan, Korea, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, . . . Our product with a simple mission "To bring comfort for people", great vision to let everyone, each works site, use insulation to reduce fewer CO2, to save energy. To let Insulation to be a part of your perfect life. Every day we keep learning and keep growing.
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Khải Hoàn luôn không ngừng phấn đấu để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần. Trở thành công ty hàng đầu về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm Xanh về cách nhiệt - cách âm - chống cháy - chống ẩm theo tiêu chí tiết kiệm - xanh - an toàn cho môi trường Đón đầu xu hướng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm chât lượng cao Xây dựng giá trị thương hiệu nổi bật mang tầm quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

KHẢI HOÀN luôn tập trung vào học hỏi và phát triển bản thân. Học hỏi ở đây là học hỏi những cái mới, những điều hay, học về văn hóa và về con người để rồi từ đó đút kết lại những điều còn thiếu, còn chưa hoàn thiện ấy để phát triển về con người, về văn hóa, về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Bản thân là một thương hiệu tiên phong về Cách nhiệt – Cách âm – Chống cháy đầu tiên lại Việt Nam. Khải Hoàn không chỉ mang trong mình sứ mệnh học tập và phát triển bản thân, mà trên hết là đưa thương hiệu Việt Nam vươn xa hơn, cao hơn trong nền thường mại kinh tế toàn cầu.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Qua hơn 30 năm đổi mới và phát triển, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng và toàn diện dã mang lại nhiều thách thức, cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Khải Hoàn. Động lực của chúng tôi không chỉ là mang lại vật liệu cách nhiệt, mà còn mang lại giải pháp tốt và tối ưu nhất cho khách hàng. Khách hàng không đơn thuần là khách hàng mà còn là những người bạn, người đối tác, những tri kỷ lâu năm. Tại đây, chúng tôi là một đội ngũ nhiệt huyết năng động trong công việc, mong muốn đóng góp cho xã hội bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ và thiết bị mới nhất, thân tiến nhất. Đây là ước mơ và giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Vision

Vision

Khải Hoàn luôn không ngừng phấn đấu để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần. Trở thành công ty hàng đầu về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm Xanh về cách nhiệt - cách âm - chống cháy - chống ẩm theo tiêu chí tiết kiệm - xanh - an toàn cho môi trường Đón đầu xu hướng, nghiên cứu, phát triển sản phẩm chât lượng cao Xây dựng giá trị thương hiệu nổi bật mang tầm quốc tế

Mission

Mission

KHAI HOAN always focuses on learning and personal development. Learning here is learning new things, interesting things, learning about culture and about people, and from there put to the things missing or incomplete him to develop the human, cultural , service and product quality. We are the first brand to produce Thermal insulation – Acoustic – Fire protection in Vietnam, Khai Hoan not only carries within himself the mission of learning and personal development, but above all bringing the Vietnamese brand to reach further, higher in the background of global economic trade.

Core values

Core values

Through more than 30 years of innovation and development, the process of economic integration, internationalization of Vietnam deeper and comprehensive has brought many challenges and opportunities for the business community in Vietnam, including Khai Hoan. Our motivation is not only to bring insulation, but also to bring the best and best solution for customers. Customers not merely as customers, but as friends, the partners, the perennial sidekick. Here, we are a dynamic team of passionate work, the desire to contribute to society by the products friendly to the environment, application of technology and the latest equipment, the latest body.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

KHAI HOAN INSULATION
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục