0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)

Trang chủ/Sản phẩm

Calcium Silicate - DAIPALITE - EA

Calcium Silicate - DAIPALITE - EA

Sản Phẩm Chi Tiết

Calcium Silicate - DAIPALITE - EA

calcium silicate khai hoan

DAIPALITE - EA là vật liệu bảo ôn Calcium Silicate tiêu chuẩn ASTM C 533 Type I. DAIPALITE-EA là vật liệu bảo ôn được tạo hình, tấm và ống trước để sử dụng cho các thiết bị công nghiệp như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và nhà máy hoá dầu. DAIPALITE - EA là vật liệu vô cơ, không cháy và không có amiăng.

Cấu trúc và thành phần của DAIPALITE - E series
DAIPALITE-E series là vật liệu bảo ôn được chế tạo bằng cách thêm sợi cường lực vào 
thành phần chủ yếu là Calcium Silicate hydrate của tinh thể Xonotlite có khả năng chịu nhiệt độ cao. Tinh thể Xonotlite cấu thành bởi hạt thứ cấp hình cầu, đây là hình dạng chủ yếu của vật liệu bảo ôn. Vì các hạt hình cầu là rỗng nên vật liệu nhẹ và có hiệu suất bảo ôn cao.

calcium silicate khai hoan

 

calcium silicate khai hoan

Nhiệt độ bề mặt

Calcium silicate khai hoan

                                                                                            Điều kiện: 
                                                                                            Nhiệt độ bên trong đường ống: 300
                                                                                            Đường kính ngoài: 114 mm
                                                                                            Độ dày vật liệu bảo ôn: 50 mm

calcium silicate khai hoan

                                                                                            Điều kiện:
                                                                                            Nhiệt độ môi trường: 25oC, Nhiệt thất thoát: cùng điều kiện (chưa tới 123 W/m)
                                                                                            Nhiệt độ trong đường ống: 300oC
                                                                                            Đường kính đường ống: 114 mm

calcium silicate khai hoan

Các sản phẩm khác