0938 730 539 (Technical Support) 0938 672 708 (Sales Support)
khai hoan tai lieu ki thuat

Trang chủ/Chứng nhận giải thưởng

Chứng nhận giải thưởng

SGS Certificate

SGS Certificate

Post : 19/09/2016 - 4:12 PM Download
Quatest 3 Certificate

Quatest 3 Certificate

Post : 19/09/2016 - 4:14 PM Download
ISO 9001: 2008

ISO 9001: 2008

Post : 19/09/2016 - 4:19 PM Download


News and trenst

TUYỂN DỤNG 2018

TUYỂN DỤNG 2018

Tiếp thêm sự phát triển của Khải Hoàn trong năm 2019 thì việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới là vô cùng quan trọng. Cộng tác cùng Khải Hoàn bạn sẽ được làm việc trong..