KHAI HOAN INSULATION

Giải pháp cách nhiệt cho ngôi nhà bạn - Tối Ưu và Hiệu Quả

Thứ Sáu, 14/08/2020
CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

  Nếu ngôi nhà bạn chưa được cách nhiệt đúng cách, nó có thể sẽ trở nên nóng hơn vào mùa hè và trở nên lạnh hơn vào mùa đông. Nếu bạn muốn ngôi nhà mình được cách nhiệt để có thể kiểm soát mức nhiệt độ tốt hơn, thì đây có một cách rất dễ dàng để khác phục sự cố đó. Bạn có thể dễ dàng lắp đặt vật liệu cách nhiệt như bông sợi khoáng DRAGON Rock Wool, xốp cách nhiệt ECO XPS FOAM hoặc các vật liệu cách nhiệt khác trong các bức tường và gác mái của bạn. Nhiều kẽ hở cũng có thể gây ra các ảnh hưởng đến nhiệt độ, vì vậy việc che kín những khu vực đó có thể duy trì nhiệt độ mong muốn trong nhà bạn.

  Xin giới thiệu một số ứng dụng giải pháp cách nhiệt cách âm chống nóng TỐI ƯU và HIỆU QUẢ nhất.

  If your home is not properly insulated, it can get hotter in summer and colder in winter. If you want your home to be insulated for better temperature control, there's a very easy way to fix that problem. You can easily install insulation such as DRAGON Rock Wool, ECO XPS FOAM foam insulation or other insulation materials in your walls and attic. Multiple crevices can also have temperature effects, so covering up those areas can maintain the desired temperature in your home. Introducing some of the most EFFECTIVE and ULTIMATE anti-heat insulation solutions for heat insulation.

   Giải pháp 1: Lắp đặt vật liệu cách nhiệt bên trong tường và mái.

  giai-phap-cach-nhiet-1

  1. Tìm kiếm R Value tối thiểu cho việc cách nhiệt trong khu vực của bạn.

  Giá trị R của vật liệu cách nhiệt liên quan đến công suất cách điện, hoặc điện trở nhiệt của vật liệu cách nhiệt mà bạn mua. Con số này càng cao, thì cách nhiệt sẽ càng hiệu quả. Giá trị R bạn cần, sẽ phụ thuộc vào khí hậu, loại hệ thống sưởi và làm mát bạn có và phần nào của ngôi nhà bạn muốn cách nhiệt. Xem các hướng dẫn sử dụng trên kênh cổng thông tin của doanh nghiệp www.khaihoaninsu.com hoặc www.cachnhietkhaihoan.com hoặc hỏi nhân viên tại cửa hàng vật liệu để giúp bạn xác định loại vật liệu cách nhiệt nào phù hợp cho ngôi nhà của mình.

  • Đối với tường cách nhiệt, bạn thường cần cách nhiệt mà R-13.

  • Gác mái cần cần loại vật liệu có giá trị R là  R-30 và R-49.

  • Tầng hầm thường yêu cầu hạng mức giữa R-11 và R-25.

  • Nếu bạn muốn cách nhiệt sàn nhà, hãy sử dụng vật liệu cách nhiệt R-12 đến R-30 tùy thuộc vào vùng khí hậu của bạn.

  1. Find the minimum R Value for insulation in your area.

  The R-value of the insulation is related to the insulation capacity, or the thermal resistance of the insulation you purchase. The higher this number, the more effective the insulation will be. The R value you need, will depend on the climate, the type of heating and cooling system you have and which part of the house you want to insulate. See the user guides on the business portal at www.khaihoaninsu.com or www.cachnhietkhaihoan.com or ask the staff at the materials store to help you determine which insulation is suitable for your home. mine.

  • For wall insulation, you usually need insulation that R-13.

  • Attic roofs need material with an R-value of R-30 and R-49.

  • The basement usually requires a rating between R-11 and R-25.

  • If you want to insulate the floor, use R-12 to R-30 insulation depending on your climate zone.

  giai-phap-cach-nhiet

   

  2. Xác định khu vực và khoảng cách các khung xương của vách, nơi bạn lắp đặt vật liệu cách nhiệt. Đo chiều dài và chiều cao của bức tường và nhân chúng lại với nhau để biết được diện tích của bức tường. công thức tính diện tích trong toán học (a*b). Sau đó đo khoảng cách của từng khung, thường con số cố định là 16 hoặc 24 inch (41 hoặc 61 cm). Nếu bạn cách nhiệt một tầng áp mái, hãy đo chiều dài và chiều rộng của sàn gác mái.

  2. Determine the area and spacing of the wall's skeleton where you install the insulation. Measure the length and height of the wall and multiply them together to get the area of ​​the wall. the formula for area calculation (a * b). Then measure the spacing of each frame, usually fixed to 16 or 24 inches (41 or 61 cm). If you insulate an attic, measure the length and width of the attic floor.

  giai-phap-cach-nhiet

   

  3. Chọn tấm DRAGON Rock Wool (STONE WOOL) hoặc tấm xốp ECO XPS cho bức tường của bạn.

  Bông sợi khoáng cách nhiệt DRAGON Rock Wool là những bông sợi khoáng có nhiều dạng như cuộn, tấm, ống có bọc lớp bạc hoặc đan lưới kẽm gia cường. 

  Bông sợi khoáng DRAGON Rock Wool (STONE WOOL) thế hệ mới 2020 cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng và bền vững trong các hạng mục xây dựng các nhà máy chế biến. Từ nồi hơi, ống khói công trình đến các loại bồn bể, mái nhà, trần, sàn, vách tường bao…..

  Đối với những hạng mục có chi phí đầu tư lớn thì luôn đòi hỏi các giải pháp cách nhiệt có tính lâu bền. Không cần phải bảo trì liên tục và ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Các giải pháp trong quy trình xử lý này phải đáng tin cậy an toàn và bền bỉ với thời gian. 
  Bất kỳ sai sót nào trong quá trình lựa chọn giải pháp hay sản phẩm dành cho thiết kế đó đều ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư của các dự án này. 

  Ngoài ra, sản phẩm Tấm cách nhiệt ECO XPS Foam - với cấu trúc ô khép kín hoàn chỉnh nhẹ và hoàn toàn ổn định về mặt cơ lý. Đáp ứng hoàn hảo cho các giải pháp cách nhiệt cách âm chống thấm và phù hợp với mọi loại hình công trình từ dân dụng đến công nghiệp. Tấm cách nhiệt ECO XPS FOAM là giải pháp tiết kiệm năng lựng tuyệt vời cho môi trường sống và sản xuất.

  • Bạn có thể mua vật liệu cách nhiệt từ các cửa hàng vật liệu hoặc thông qua trực tuyến hoặc gọi hotline để được chuyên viên bán hàng tư vấn cụ thể nhất tại số 0938 672 708 - 0938 730 539  - (+84) 028 3553 0150

  • Mua vật liệu cách nhiệt có lớp KAI Foil (lớp nhôm chống ẩm) ở một bên để ngăn hơi ẩm đi qua tấm cách nhiệt và đọng lại trong tường của bạn.

  3. Choose DRAGON Rock Wool (STONE WOOL) or ECO XPS foam sheet for your wall.

  DRAGON Rock Wool is mineral fiber cotton which comes in many forms such as rolls, sheets, tubes covered with silver layer or woven with wire mesh reinforced.

  The new generation of DRAGON Rock Wool (STONE WOOL) 2020 provides energy saving and sustainable solutions in the construction of processing plants. From boilers, construction chimneys to tanks, roofs, ceilings, floors, walls ... ..

  For items with a large investment cost, durable insulation solutions are always required. No need for continuous maintenance and prioritize energy saving. The solutions in this process must be safe and reliable with time.
  Any error in the process of choosing the solution or product for that design affects the return on investment of these projects.

  In addition, the product ECO XPS Foam Insulation Sheet - with the complete closed cell structure is light and completely mechanically stable. Perfect for waterproof sound insulation solutions and suitable for all types of projects from civil to industrial. ECO XPS FOAM Insulation Sheet is an excellent energy-saving solution for living and production environments.

  • You can buy insulation from material stores either online or call the hotline for specific advice from a sales specialist at 0938 672 708 - 0938 730 539 - (+84) 028 3553 0150

  • Buy insulation that has a layer of KAI Foil (moisture-resistant aluminum) on one side to prevent moisture from passing through the insulation and depositing in your wall.

  giai-phap-cach-nhiet

   

  4. Mặc áo dài tay, đeo găng tay và mặt nạ trước khi lắp đặt lớp cách nhiệt.

  Hầu hết các vật liệu cách nhiệt được làm bằng sợi thủy tinh, sợi khoáng nó có thể gây kích ứng nếu người dùng có tiền sử bệnh lý da nhạy cảm, dễ dị ứng. Vì thế trước khi bắt đầu, hãy mặc quần và áo bảo hộ dài tay để che càng nhiều da càng tốt. Sau đó đeo găng tay chuyên dụng, kính bảo hộ che mắt hoàn toàn và đeo khẩu trang để bạn không hít vào. 

  4. Wear long sleeves, gloves and a mask before installing the insulation.
  Most of the insulation is made of fiberglass, mineral fiber, it can cause irritation if the user has a history of sensitive, allergic skin conditions. So before you start, wear long-sleeved protective clothing and clothing to cover as much skin as possible. Then put on special gloves, goggles, completely cover your eyes, and wear a mask so you do not inhale.

  giai-phap-cach-nhiet

  5. Làm thế nào để cắt cho có hiệu quả? 
  Nếu bạn thực hành đúng như hướng dẫn ở các bước bên trên, tức là đã đo chính xác và mua đúng số mét vuông chính xác rồi, xin hãy lưu ý phần này, nếu bạn cắt sai thì sẽ dẫn đến việc thiếu hụt vật liệu. 

  Hãy chọn một con dao thật bén, một cây thước cứng bản to để đo đạc và cắt rồi ướm thử vào khung xương nhé. 

  Một con dao cùi, bị lục sẽ khiến tấm vật liệu bị mất phom dáng, và làm mất đi hiệu quả của việc cách nhiệt.

  5. How to cut for effect?
  If you follow the instructions in the steps above, you have measured correctly and bought the correct square meter, please note this section, if you cut incorrectly, it will lead to the shortage of material. .
  Choose a very sharp knife, a big hard ruler to measure and cut and then try on the skeleton.

  A green, leprous knife will cause the sheet of material to lose its shape, and lose the effectiveness of insulation.

  giai-phap-cach-nhiet

  6. Đẩy tấm cách nhiệt vào giữa các khung xương ốp vách

  giai-phap-cach-nhiet

   

  7. Dập ghim nếu là loại vật liệu cách nhiệt mềm, có tỉ trọng thấp và uốn nắn được ví dụ như Bông Sợi Khoáng DRAGON Rock Wool tỉ trọng 32kg/m3 hoặc 40kg/m3. Nếu là Tấm cách nhiệt  ECO XPS FOAM hãy định hình nó bằng keo chuyên dụng nhé!

  Giải pháp 2: Niêm phong khu vực hay thất thoát nhiệt.

  7. Stapling if soft, low density and malleable insulation eg DRAGON Rock Wool (32kg / m3 or 40kg / m3). If it's the ECO XPS FOAM Insulation Sheet, shape it with a special adhesive!
  Solution 2: Sealing the area or heat loss.

   

  giai-phap-cach-nhiet

  1. Đặt miếng cách nhiệt xung quanh cửa ra vào và cửa sổ để ngăn cản thất thoát nhiệt. Miếng cao su giúp chặn không khí đi qua các kẽ hỡ mà cửa không thể nào đóng kín lạ. 

  giai-phap-cach-nhiet

  2. Thêm keo silicone xung quanh các kẽ hở trên sàn và tường của bạn.

  Thường có những vết nứt hoặc khe hở nhỏ ở các góc giữa sàn và tường của bạn, việc này có thể dẫn đến việc thất thoát nhiệt. Sau khi bắn silicone, hãy làm mịn silicon bằng ngón tay của bạn hoặc một dụng cụ cạo keo để đẩy nó sâu hơn vào khoảng trống để giúp nó bịt kín tốt hơn.

  2. Thêm keo silicone xung quanh các kẽ hở trên sàn và tường của bạn.
  Thường có những vết nứt hoặc khe hở nhỏ ở các góc giữa sàn và tường của bạn, việc này có thể dẫn đến việc thất thoát nhiệt. Sau khi bắn silicone, hãy làm mịn silicon bằng ngón tay của bạn hoặc một dụng cụ cạo keo để đẩy nó sâu hơn vào khoảng trống để giúp nó bịt kín tốt hơn.

  giai-phap-cach-nhiet

  3. Đặt quét cửa trên các cửa bên ngoài để chặn không khí lọt vào.

  Quét cửa bao phủ khoảng trống giữa sàn nhà của bạn và dưới cùng của cửa để ngăn thất thoát nhiệt. Nếu bạn có quét cửa với mặt keo dính ở đằng sau, thì bạn chỉ cần cắt nó theo chiều rộng của cửa của bạn, bóc lớp keo và gắn nó vào phía dưới. Nếu không, bạn có thể phải đóng nó vào cửa bằng phần vật liệu được cung cấp. 

  • Bạn có thể mua quét cửa từ cửa hàng vật liệu địa phương của bạn.

  3. Place door sweeps on outside doors to block air from entering.
  Sweep doors cover the space between your floor and the bottom of the door to prevent heat loss. If you have the door sweep with the adhesive back, then simply cut it to the width of your door, peel off the glue and attach it to the bottom. If not, you may have to close it to the door using the provided material.

  • You can purchase door scans from your local materials store.

  giai-phap-cach-nhiet

  4. Đặt rèm cửa dày trước cửa sổ của bạn để tránh mất nhiệt.

  Khi bạn để cửa sổ của bạn không được che chắn, chúng có thể sẽ truyền khí lạnh vào nhà bạn. Treo những loại rèm cửa dày, tối trước cửa sổ của bạn và đóng chúng bất cứ vị trí nào bạn muốn giữ ấm cho ngôi nhà của bạn. Rèm cửa sẽ ngăn không khí lạnh tràn sâu vào, vì vậy nó sẽ không gây ảnh hưởng đến nhiệt độ nhà bạn.

  Mẹo: Để màn cửa của bạn mở khi trời nắng để ánh sáng mặt trời có thể làm ấm căn phòng của bạn một cách tự nhiên để bạn không phải sử dụng nhiều năng lượng để sưởi ấm.

  4. Place thick curtains in front of your windows to avoid heat loss.
  When you leave your windows unshielded, they can pass cold air into your home. Hang thick, dark curtains in front of your windows and close them wherever you want to keep your home warm. Curtains will prevent cold air from entering, so it won't affect your home temperature.

  Tip: Leave your curtains open in the sun so that the sunlight can naturally warm your room so you don't have to use a lot of energy for heating.
   

  giai-phap-cach-nhiet

  5. Trải lên sàn cứng thảm để giữ ấm.

  Sàn cứng là những loại như gạch, sàn gỗ, hoặc gỗ, có thể hấp thụ nhiệt và làm cho ngôi nhà của bạn cách nhiệt nhiệt kém. Trải thảm sàn để giữ nhiệt trong nhà bạn. Chọn một tấm thảm phù hợp với phong cách của các vật dụng còn lại của căn phòng của bạn và đặt nó ra để che càng nhiều sàn càng tốt.

  • Sàn không được cách nhiệt có thể gây ra tới 10% thất thoát nhiệt tại nhà của bạn.

  5. Spread on hard carpets to stay warm.
  Hard floors are types like brick, parquet, or wood, that can absorb heat and make your home poorly insulated. Use floor mats to keep the heat in your home. Choose a rug that fits the style of the rest of your room and lay it out to cover as much of the floor as possible.

  • Uninsulated floors can cause up to 10% of heat loss in your home.

  giai-phap-cach-nhiet

  6. Lắp đặt cửa sổ hai lớp được để ngăn chặn rò rỉ không khí.

  Cửa sổ một lớp chỉ có 1 mảnh kính, giúp không khí lạnh dễ dàng chuyển vào bên trong và khí nóng thoát ra ngoài. Cửa sổ hai lớp có một mảnh kính thứ hai để không khí lạnh và nóng không thể di chuyển giữa các lớp kính. Kiểm tra các cửa sổ trong nhà của bạn để xem chúng có phải là cửa sổ một lớp hay không và liên hệ với chuyên gia về cửa sổ để thay thế chúng cho bạn. 

  • Nếu có thể thay thế cửa sổ của bạn, bạn cũng có thể lấy màng cửa sổ bằng nhựa trong suốt bịt kín vào khung để tránh nhiệt thoát ra.

  Giải pháp 3: Cách nhiệt các bức tường.

  6. Install double-layered windows to prevent air leakage.
  Single-layer windows have only 1 piece of glass, allowing cold air to easily move in and hot air to escape. The double-glazed windows have a second piece of glass so that cold and hot air cannot move between the layers of glass. Check your indoor windows to see if they are single-layer windows and contact a window specialist to replace them for you.

  • If you can replace your windows, you can also seal the clear plastic window film in the frame to prevent heat from escaping.

  Solution 3: Insulating the walls.

  giai-phap-cach-nhiet

   

  1. Xem xét việc thuê một nhà thầu để lắp đặt tấm cách nhiệt trong các bức tường nhà bạn.

  Mặc dù bạn có thể tự lắp đặt các lớp cách nhiệt trong các bức tường ấy, nhưng điều này có thể khó khăn vì bạn phải cắt xuyên tường thạch cao hiện tại của mình. Ngoài ra, việc này đòi hỏi cần phải có các thiết bị chuyên dụng, mà so ra bạn thuê thợ sẽ rẻ hơn bạn tự làm. (nếu bạn có ý định đầu tư lâu dài về việc DIY ) nên chúng tôi khuyên bạn hãy tìm một dịch vụ thi công gần bạn và yêu cầu báo giá để tìm hiểu xem nó sẽ có giá bao nhiêu.

  1. Consider hiring a contractor to install insulation in your home walls.
  Although you can install insulation yourself in those walls, this can be difficult because you have to cut through your existing plaster wall. In addition, this requires specialized equipment, which is cheaper if you hire a worker than you do it yourself. (if you intend to invest in DIY in the long term) so we recommend that you find a construction service near you and request a quote to find out how much it will cost.

   

  giai-phap-cach-nhiet

  2. Việc đáp ứng nhanh và không tốn thêm các công đoạn là phun loại PU Foam cách nhiệt, nhưng hiệu quả không bằng, và các nghiên cứu cho thấy việc này chỉ để dành cho thợ chuyên nghiệp thực hiện, vì số lượng đồ bảo hộ lao động của họ an toàn hơn là tự thực hiện tại nhà. 

  Ưu điểm của phương pháp này là bạn không phải mở từng tấm thạch cao hay từng khung xương ra mà chỉ cần khoét một lỗ xuyên qua bề mặt ngoài của vách là có thể bơm được bọt cách nhiệt rồi. 

  Bọt cách nhiệt sau khi được phun lên, cấu tạo sẽ tự trương nở và lấp đầy khung vách cần bao phủ. 

  2. The quick response and no additional steps are to spray PU Foam insulation, but the efficiency is not as effective, and the studies show that this is only for professional workers, because of the quantity of protection. It is safer to do their household workers than do it themselves at home.
  The advantage of this method is that you do not have to open each plasterboard or each skeleton but just cut a hole through the outer surface of the wall to be able to pump insulation foam.

  Foam insulation after being sprayed, the structure will expand and fill the wall frame to cover.

  giai-phap-cach-nhiet

  Trên đây là những phương pháp cách nhiệt thông dụng dành cho tường vách và mái trong nhà. Nếu bạn vẫn chưa tìm ra giải pháp thích hợp, đừng ngần ngại hãy gọi ngay chúng tôi, chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn nhé.

  Above are the common insulation methods for walls and roofs indoors. If you have not found the right solution, do not hesitate to call us, the consultant will assist you.

   

  Viết bình luận của bạn

  Tin liên quan

  Thứ Ba, 12/12/2023
  -
  KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH

  GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG NHÀ XƯỞNG HIỆU QUẢ NHẤT

  Bạn có biết môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của công nhân...

  Thứ Bảy, 09/12/2023
  -
  KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH

  NHÂN VIÊN BẤT MÃN CHỈ VÌ TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

  Tiếng ồn là một vấn đề phổ biến tại nơi làm việc, có thể gây ra nhiều...

  Thứ Năm, 07/12/2023
  -
  KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH

  Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TRONG BỆNH VIỆN - NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

    Ô nhiễm tiếng ồn trong bệnh viện là một vấn đề đáng lo ngại, có thể ảnh...

  0
  0344313381 - 0941418932
  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gửi email cho chúng tôi
  232/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh