KHAI HOAN INSULATION

Bông lành ONG ĐẬU | Bee on DRAGON Rock Wool

Thứ Tư, 12/08/2020
KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH

  Vật liệu XANH cho TƯƠNG LAI XANH

  GREEN Materials for a GREEN FUTURE

  Dân gian thường có câu "Đất lành chim đậu" nhưng liệu bạn có nghe câu "Bông lành ong đậu" chưa?
  Đó là trải nghiệm của chúng tôi, ngoài chim mà còn có ong và bướm thi nhau đậu nữa. Ứng dụng công nghệ Châu Âu với tiêu chuẩn Quốc Tế đặc biệt cùng hệ thống ươm mầm tân tiến KHẢI HOÀN INSULATION GROUP cho ra đời những cây xanh với tiêu chí "Vật liệu Xanh cho tương lai xanh". Hãy cùng xem bên trong có gì nhé.
  Folk often have the saying "Good land birds perch", but have you heard the saying "Good fiber bee perches"?
  That is our experience, in addition to birds, but also bees and butterfliesland each other. Applying European technology with special international standards and advanced incubation system KHAI HOAN INSULATION GROUP produces green trees with the criterion
  "Green materials for a green future". Let's see what's inside.
  Đây là một trong những chuỗi hình ảnh thường lệ được bắt gặp khi Khải Hoàn bắt đầu thực hiện dự án “Vật liệu XANH cho TƯƠNG LAI XANH”. Dự án Vật liệu XANH cho TƯƠNG LAI XANH được bắt nguồn từ việc sự nóng lên của Trái Đất, môi trường ngày càng ô nhiễm. Với những vấn đề trên thì dần các yếu tố xanh, an toàn và thân thiện cùng môi trường đang dần trở thành nhận thức đầu tiên mà mọi cá nhân, doanh nghiệp hướng đến khi phải thực hiện bất cứ hoạt động nào. Đặc biệt là trong xây dựng, một công trình sau khi bị dỡ bỏ thì hệ luỵ nguồn vật liệu có tái chế được không hay nguồn vật liệu ấy sẽ trở thành nguồn vật liệu khó phân huỷ và tái chế. Giải quyết vấn đề đó, dự án “Giải pháp xanh cho tương lai vật liệu cách nhiệt” được ra đời. This is one of the usual series of images seen when Khai Hoan begins the project "GREEN Materials for a GREEN FUTURE". The project "GREEN Materials for a GREEN FUTURE" is derived from the warming of the Earth, the increasingly polluted environment. With the above issues, gradually the factors of green, safe and friendly with the environment are gradually becoming the first awareness that all individuals and businesses are aiming for when they have to carry out any activities. Especially in construction, after a building is dismantled, the resulting material source can be recycled or the source of the material will become a source of materials that are difficult to decompose and recycle. To solve that problem, the project "Green solutions for the future of insulation materials" was born.
  Dự án Vật liệu XANH cho TƯƠNG LAI XANH được thực hiện bằng việc gieo hạt giống cây trồng gồm giá đỗ, cà chua, ớt và cải mầm lên bông sợi đá DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool). Vậy bông đá DRAGON Rock Wool® là gì? Bông khoáng DRAGON Rock Wool® là loại vật liệu cách nhiệt cách âm chống cháy, DRAGON Rock Wool® được làm từ đá Basalt và đá Dolomic nung chảy ở nhiệt độ khoảng 1350⁰ - 1500⁰C. Cùng với cấu trúc sợi len đá đan xen lẫn nhau tạo khả năng cách âm (tiêu âm) tốt cùng với nguyên liệu 100% đến từ đá Basalt và đá Dolomic cho khả năng cách nhiệt và chống cháy lên đến 650⁰C. The project “GREEN Materials for a GREEN FUTURE” is implemented by planting seeds of bean sprouts, tomatoes, peppers and broccoli on DRAGON Rock Wool® (Stone Wool). So what is DRAGON Rock Wool? DRAGON Rock Wool is a , thermal insulation material, acoustic, fire protection DRAGON Rock Wool is made from Basalt, Dolomic and melted limestone at a temperature of about 1350⁰ - 1500⁰C. Along with the interlocking stone wool structure creates good sound insulation (sound absorption) with 100% raw material from Basalt stone for insulation and fireproof up to 650⁰C.
  Cùng với tiêu chuẩn xây dựng và nhu cầu ngày càng cao, cách nhiệt cách âm và chống cháy dần và sẽ trở thành tiêu chuẩn không thể thiếu khi xây dựng. Trong khi đó, khi các công trình ngày càng xuống cấp thì việc dở bỏ là khó có thể tránh khỏi, nguồn nguyên vật liệu sau khi tháo dỡ hầu hết được được cho là khó tái sử dụng cho các mục đích khác. Vậy DRAGON Rock Wool® có như các loại vật liệu khác không và liệu nếu có thể tái sử dụng cho mục đích khác thì có đạt tiêu chuẩn an toàn và thân thiện với môi trường. Along with construction standards and increasing demand, sound insulation and fireproof will gradually become an indispensable standard in construction. Meanwhile, when the works are deteriorating, the disassembly is difficult to avoid, most of the materials after dismantling are considered difficult to reuse for other purposes. So is DRAGON Rock Wool like any other material and if it can be reused for other purposes, it meets the standards of safety and environmental friendliness. 

  Khả năng tái sử dụng

  Reusability

  Khác với các nguyên vật liệu khác, DRAGON Rock Wool với cấu trúc là các sợi len đá đan xen nhau giúp khả năng trữ nước rất tốt. Nhắm vào khả năng đó, Khải Hoàn đã thực hiện dự án Vật liệu XANH cho TƯƠNG LAI XANH bằng việc trồng cây xanh và quan sát khả năng sinh trưởng cũng như phát triển, kèm theo đó là mức độ ổn định của cây.

  Unlike other materials, DRAGON Rock Wool with its structure is stone wool interwoven to help store water very well. Aiming at that possibility, Khai Hoan has implemented the project "GREEN Materials for a GREEN FUTURE" by planting trees and observing the ability to grow and develop, along with the level of stability of the tree.

  Kết quả, mức độ phát triển và sinh trưởng của cây rất ổn định và không phát sinh bất kỳ hệ luỵ nào. Không chỉ thế, khi trồng cây hệ sinh thái xung quanh bao gồm các loài động vật nhỏ như kiến vẫn thích nghi, sinh sống bình thường. Thậm chí còn có hiện tượng “Bông lành Ong đậu” và điều đó còn diễn ra rất thường niên vào sáng mỗi ngày. As a result, the level of growth and growth of the plant is very stable and does not arise any consequences. Not only that, when planting trees, the surrounding ecosystem includes small animals like ants that are still adaptable, living normally. There is even the phenomenon of "Beeswax Bee Bee" and it happens every year every morning.

  Mức độ an toàn

  Safety

  Tháng 10/2011, các chuyên gia thuộc hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã tiến hành thẩm định lại nghiên cứu năm 1988 về: “Các nghiên cứu về dịch bệnh trong suốt 15 năm qua kể từ công trình nghiên cứu năm 1988 về sợi tổng hợp bông Rock Wool cho thấy KHÔNG có mối quan hệ giữa nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi hoặc u trung biểu mô với việc tiếp xúc bông Rock Wool trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng vật liệu này”.

  IARC đã quyết định chuyển bông khoáng Rock Wool từ nhóm 2B (vật liệu có khả năng gây ung thư) sang nhóm 3 (vật liệu KHÔNG ung thư). Hiện nay tất cả các sản phẩm sợi khoáng Rock Wool được ứng dụng rộng rãi làm vật liệu cách âm, cách nhiệt đều thuộc vật liệu nhóm 3 và không chứa Amiang.

  In October 2011, experts from the International Association for Cancer Research (IARC) re-evaluated the 1988 study on: “Disease studies during the past 15 years since the study. In 1988 on Rock Wool synthetic fibers, it was found that there is NO relationship between the risk of lung cancer or mesothelioma and exposure to Rock Wool cotton during the manufacture and use of this material ”.

  The IARC decided to move Rock Wool mineral wool from group 2B (potentially carcinogenic material) to group 3 (non-carcinogenic material). Currently, all Rock Wool mineral fiber products widely used as sound and heat insulation materials belong to group 3 materials and do not contain asbestos.

  Bông sợi đá DRAGON Rock Wool® được ứng dụng rộng rãi trên các công trình xây dựng tại Việt Nam cũng nhờ tính năng cách nhiệt, cách âm, chống cháy tốt và lại còn an toàn. Các công trình đã sử dụng DRAGON Rock Wool®.

  Đây là 1 trong 2 yếu tố chính khiến Khải Hoàn sử dụng DRAGON Rock Wool thay cho đất, thuỷ canh, dớn…Để tạo ra sự linh hoạt về nguồn vật liệu xanh, an toàn và có thể tái  sử dụng

  DRAGON Rock Wool stone wool is widely used on construction projects in Vietnam thanks to its good thermal, acoustic, fire protection and safe properties. Our project from DRAGON Rock Wool.

  This is one of the two main factors that make Khai Hoan use DRAGON Rock Wool instead of soil, hydroponic, etc. To create flexibility in terms of green, safe, and recyclable materials.

  Thân thiện với môi trường

  Environmental friendliness

  Với nguồn gốc 100% từ đá Basalt và đá Dolomic, nếu bông sợi đá  DRAGON Rock Wool® trong các công trình xây dựng buộc phải bỏ đi chăn nữa thì cũng không ảnh hưởng lớn đến môi trường và còn có thể tạo điều kiện tốt cho các loại cây sinh sôi và phát triển tại đó với khả năng giữ nước tốt With 100% origin from Basalt & Dolomic stone, if DRAGON Rock Wool in construction projects is forced to remove blankets, it will not affect the environment and can also create good conditions for plants to grow. and grows there with good water retention
  Với dự án “Giải pháp xanh cho tương lai từ vật liệu cách nhiệt”, có thể thấy bông sợi đá DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tái chế, tái sử dụng cho mục đích khác và vẫn đảm bảo sự an toàn, thân thiện với môi trường. Cụ thể thông qua quá trình sinh trưởng và phát triển ổn định của cây trồng hay hình ảnh chú Ong nhỏ đến thăm dự án vào mỗi sáng đã là câu trả lời rất rõ cho sự an toàn và thân thiện với môi trường. With the project "Green solution for the future from insulation", it can be seen that DRAGON Rock Wool (Stone Wool) can completely meet the needs of recycling, reusing for other purposes and still ensure safety, friendly with the environment. Specifically, the stable growth and development of plants or the image of a Little Bee visiting the project every morning is a clear answer to the safety and environmental friendliness of our product.
  KHẢI HOÀN INSULATION GROUP chuyên cung cấp vật liệu Cách Nhiệt - Cách Âm - Chống cháy
  Với tiêu chí KEEP LEARNING - KEEP GROWING, Khải Hoàn luôn không ngừng phát triển để đem đến những dòng sản phẩm chất lượng nhất 
  Liên hệ ngay: 
  Hotline(+84) 93 867 2708 - (+84) 98 415 3162
  Website: khaihoaninsu.com
  Địa chỉ: 232/2 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  KHAI HOAN INSULATION GROUP specializes in providing Thermal Insulation - Acoustic - Fire protection
  KEEP LEARNING - KEEP GROWING, Triumphal constantly developed to offer the best quality product line
  Contact now:
  Hotline: 0938 672 708 - 0938 730 539
  Website:
  khaihoaninsu.com
  Address: 232/2 Binh Loi, Ward13, Binh Thanh, Ho Chi Minh City

   

   

   

   

  0
  0344313381 - 0941418932
  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gửi email cho chúng tôi
  232/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh