KHAI HOAN INSULATION

Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn | Insulation for metal roofs

Thứ Năm, 13/08/2020
KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH

CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG NÓNG CHO MÁI TÔN 

Phần mái là một trong những phần quan trọng nhất trong kết cấu của một tòa nhà vì 26% năng lượng sử dụng trong tòa nhà thất thoát qua hệ thống mái. Việc kiểm soát số năng lượng thất thoát, hạn chế nguồn nhiệt hấp thụ vào là rất cần thiết nhằm bảo toàn hiệu quả sử dụng năng lượng. Khải Hoàn xin giới thiệu, những giải pháp tối ưu nhất cho việc cách nhiệt cách âm chống nóng cho mái tôn.

THERMAL INSULATION ACOUSTIC FOR METAL ROOF

The roof is one of the most important parts of a building's structure because 26% of the energy used in the building is lost through the roof system. It is essential to control the amount of lost energy and limit the absorbed heat source, to preserve energy. Khai Hoan would like to introduce, the best solutions for heat-proof sound insulation for corrugated iron roofs.

A. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool)

DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) có tất cả mọi giải pháp cách nhiệt cho các hệ thống mái: mái bằng & mái dốc nhằm mạng lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao nhất.

Khi được lắp đặt bên dưới mái kim loại, vật liệu cách nhiệt DRAGON Rock Wool giúp điều chỉnh nhiệt độ bên trong tòa nhà. Nó hoạt động như một rào cản chống lại sự tăng nhiệt trong thời tiết nóng và ngăn ngừa sự mất nhiệt ở vùng khí hậu lạnh hơn. Điều này có thể dẫn đến tiết kiệm năng lượng đáng kể và cải thiện sự thoải mái cho người cư ngụ.

Ngoài ra, vật liệu cách nhiệt DRAGON Rock Wool không bắt lửa và cung cấp chất lượng cách âm tuyệt vời. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho mái kim loại

Hệ số hút âm (NRC) của bông sợi đá DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) là từ 0.9 - 1 (tức 90% - 100% cường độ âm thanh được thẩm thấu vào vật liệu) với tần số từ 500Hz trở lên. Nói về cách âm trần là nói đến chỉ số CAC (Celling Attenuation Class: Chỉ số cách âm trần). Giá trị CAC được tác động bởi các yếu tố sau: 

✸    Độ dày của tấm trần
✸    Bề mặt của tấm trần
✸    Hệ khung trần
✸    Độ cao của hệ trần
✸    Lớp bông khoáng tiêu âm ở bên trên trần (một phần hay toàn bộ)

Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức OWAcoustic Premium Design, khi tăng mỗi centimet chiều dày của lớp bông sợi khoáng tiêu âm, sẽ cải thiện được 2dB giá trị CAC cho hệ trần.

Vì vậy hệ trần với DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) đáp ứng được 3 tiêu chí: CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Đặc tính dẫn nhiệt thấp của DRAGON Rock Wool giúp hệ tấm lợp đạt được giá trị R > 1 m²K/W đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG QCVN 09:2017/BXD tại VIỆT NAM để các công trình xây dựng được nhiều hơn hơn 1 m²K/W.
Ngoài ra, Vật liệu cách nhiệt DRAGON Rock Wool là vật liệu không cháy này cũng tuân thủ hầu hết các yêu cầu của tòa nhà về khả năng phản ứng với lửa của vật liệu lợp. Đáp ứng các yêu cầu theo yêu cầu theo QCVN06

DRAGON Rock Wool, với công thức độc đáo từ sợi len đá phủ, có khả năng ngăn nước mưa tiếp xúc với sản phẩm một cách hiệu quả, do đó giảm khả năng hư hỏng và lãng phí trong quá trình lắp đặt.

A.Thermal Insulation, Acoustic, Heat-resitance  by DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool)

DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool) has all the insulation solutions for roof systems: flat roofs & slopes

When installed beneath a metal roof, DRAGON Rock Wool insulation helps to regulate the temperature inside the building. It acts as a barrier against heat gain during hot weather and prevents heat loss in colder climates. This can lead to significant energy savings and improved comfort for occupants.

Additionally, DRAGON Rock Wool insulation is non-combustible and provides excellent soundproofing qualities. This makes it an ideal choice for metal roof

The negative absorption coefficient (NRC) of DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool) is from 0.9 - 1 (ie 90% - 100% of the sound intensity is absorbed into the material) with frequencies from 500Hz or more. Talking about ceiling sound insulation is CAC (Ceiling Attenuation Class: Index of ceiling sound insulation). The CAC value is influenced by the following factors. 

✸    The thickness of ceiling panels
✸    The surface of ceiling panels
✸    Ceiling frame system
✸    The height of the ceiling system
✸    The stone wool absorbent layer above the ceiling (partly or fully)

According to the results of the OWAcoustic Premium Design study, when increasing each centimeter of the thickness of the acoustic cotton layer, the CAC value for the ceiling system will be improved by 2dB.

Therefore, the ceiling system with DRAGON Rock Wool meets 3 criteria:  ACOUTICS - THERMAL INSULATION - ENERGY SAVING.

The low thermal conductivity properties of the DRAGON Rock Wool enable the roofing system to achieve R-value > 1 m²K/W to meet the requirements of National Technical Regulations on ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION CONSTRUCTIONS QCVN 09:2017/BXD in VIETNAM for construction to be more than 1 m²K/W. 
This non-combustible insulation also complies with most building requirements on reaction to fire of roofing materials.

DRAGON Rock Wool, with uniquely formulated coated stone wool fibres, is able to effectively repel rain water that comes into contact with the product, hence reducing the potential of damage and wastage during installation.

Hình 1.1: Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool cuộn  Figure 1.1: Application of insulation for roofing with DRAGON Rock Wool coiled

B. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng ECO XPS FOAM®

ECO XPS FOAM® là giải pháp lý tưởng vừa để cách nhiệt vừa giảm thiểu hư hại cho phần mái.

ECO XPS FOAM® được đặt lên mái, đóng vai trò là lớp chống thấm và ngăn hơi nước thẩm thấu. Sản phẩm dễ lắp đặt và di chuyển, giảm thiểu tối đa chi phí lắp vận chuyển và lắp đặt

B. Insulation, soundproof, heat-resistant for roofing with ECO XPS FOAM

ECO XPS FOAM is the ideal solution to both insulate and minimize damage to the roof.

ECO XPS FOAM is placed on the roof, acting as a waterproof layer and preventing moisture from penetrating. The product is easy to install and move, minimizing installation costs for transport and installation


 

 

Tin liên quan

Thứ Năm, 13/08/2020
-
CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

Mái nhà mát tăng năng suất | Increase productivity with cool roof.

Mái nhà mát tăng năng suất Increase productivity with cool roof Yếu tố nắng nóng chiếu rọi trực tiếp...

Thứ Năm, 13/08/2020
-
CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN

Giảm thiểu chi phí tiêu hao năng lượng bằng giải pháp cho hệ vách

Giải Pháp Cho Vách, Tường Hệ vách, tường của nhà xưởng có chức năng như tấm chắn khí...

0
0344313381 - 0941418932
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
232/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh