ỨNG DỤNG CỦA ECO Aquaponics LÀM GIÁ ĐỠ TRỒNG RAU TRONG HỆ THỦY CANH, AQUAPONICS

Mô hình trồng rau sạch thủy canh (Hydroponics) và Aquaponics (Mô hình kết hợp trồng rau nuôi cá) đang phát triển nở rộ những năm gần đây ở Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do nhu cầu về đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm sạch ngày càng cao của người tiêu dùng tại các thành phố lớn. Điểm lợi ích của mô hình trồng rau thủy canh và aquaponics là có thể tùy chọn mô hình với các kích cỡ khác nhau, có thể trồng theo quy mô cá thể hộ gia đình và cũng có thể nhân rộng quy mô lớn hình thức thương mại.

 

APPLICATION OF ECO Aquaponics HOURS VEGETABLES SYSTEM, AQUAPONICS

Hydroponics and Aquaponics (Combination model of growing fish and vegetables) are developing In recent years in the World and Vietnam also, due to the increasing demand for reliable sources of clean application supply of users in big cities. The advantage of hydroponic and aquaponics is that the model can be customized with different sizes, can be grown according to the regulations of the individual household, and can also be scaled up to a large scale trade.

Hình 1: Mô hình Aquaponics quy mô lớn trên 1,000 m2

Hình 2: Mô hình Aquaponics cá thể hộ gia đình

 

Đối với mô hình trồng rau trong hệ thống Hydroponics và Aquaponics sẽ không dùng đất mà chất dinh dưỡng được hấp thụ qua thành phần nước có chứa vi sinh. Do vậy một vật dụng cần thiết cho các hệ trồng rau không dùng đất này là một tấm bè nổi với trọng lượng nhẹ, kết cấu vững chắc để cố định rau trên mặt nước. Vật liệu phổ biến mà các chủ đầu tư hệ thủy canh và Aquaponics dùng để làm bè nổi là loại xốp với trọng lượng nhẹ, có 2 loại phổ biến sau đây: For the model of growing vegetables in the system Hydroponics and Aquaponics will not use soil but nutrients are absorbed through water containing microorganisms. Therefore, an essential item for these land-free vegetable growing systems is a lightweight, well-structured floating raft that fixes vegetables above the water surface. The most popular material that hydroponics and Aquaponics developers use to make floating rafts are lightweight foam, with two popular types:

Hình 4: Bề mặt tấm xốp XPS bám nhiều bụi bẩn và vi khuẩn

ECO Aquaponics tấm xốp được sản xuất bằng công nghệ đùn hạt nhựa polystyrene, đạt tỷ trọng cao (32 - 40 kg/m3) và cấu trúc vững chắc, vì thế độ hút nước của vật liệu <1%. . Ưu điểm khi sử dụng vật liệu này làm bè nổi trồng rau cho các hệ thủy canh, Aquaponics được các chủ đầu tư nhận định là tấm xốp XPS sử dụng với độ bền cao trong môi trường gần như 100% thời gian tiếp xúc với nước, bề mặt dễ dàng vệ sinh, không bị bám bẩn cũng như tính tiện dụng của vật liệu như trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt. Thương hiệu ECO XPS Foam là thương hiệu tấm xốp XPS được sản xuất và phân phối độc quyền bởi Công ty Phú Vương. Sản phẩm ECO Aquaponics vinh dự được đồng hành cùng với  Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên và UBND Tỉnh Tây Ninh với mô hình thí điểm > 500m2 tại tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Đồng Tháp Aqua (2,000 m2), Khu du lịch Đại Nam (1,000 m2), Tập đoàn ADC (1,200 m2)... và các khách hàng quy mô cá thể hộ gia đình khác.

Figure 4: XPS foam sheet with lots of dirt and bacteriaECO Aquaponics: foam sheet is produced by polystyrene resin extrusion technology, reaching a high density (32 - 40 kg / m3) and solid structure, thus collecting water absorption of the material <1%. . Prioritizing the use of this material as a vegetable floating raft for hydroponic systems, Aquaponics is privately identified as an XPS foam sheet used at high altitudes in the environment almost 100% of the time in contact with water, protecting Easy surface formation, no fouling as well as the convenience of materials such as light weight, easy installation. ECO XPS Foam brand is the brand name of the XPS foam sheet produced and distributed exclusively by Phu Vuong Company. ECO Aquaponics products are honored to accompany the University of Natural Sciences and the People's Committee of Tay Ninh Province with the pilot model> 500m2 in Tay Ninh province, Dong Thap Aqua Co., Ltd (2,000 m2), Dai Nam tourist area ( 1,000 square meters), ADC Group (1,200 square meters) ... and individual customers who can support other families. 

Hình 3: Tấm xốp EPS bị hút nước và cấu trúc dễ vỡ 

EPS: Loại xốp trắng với cấu trúc gồm nhiều hạt nhựa polystyrene liên kết với nhau thông qua công nghệ trương nở. Đặc tính loại vật dụng này với giá thành rẻ và dễ tìm mua tuy nhiên nhược điểm của vật liệu này là cấu trúc dễ vỡ, và đặc biệt khi sử dụng làm bè nổi trong hệ thủy canh, Aquaponics rất nhanh bị phân rã do khả năng hấp thụ nước cao và vi khuẩn dễ bám bẩn lên bề mặt của tấm xốp.

Figure 3: EPS foam sheet is absorbent and fragile structure EPS: White foam with the structure of many polystyrene plastic beads linked together through expansion technology. The feature of this item is cheap and easy to buy, but the disadvantage of this material is its fragile structure, and especially when used as a floating raft in the hydroponic system, Aquaponics very quickly decomposes due to High water absorption capacity and bacteria easily get dirty on the surface of the foam.

Hình 5: ECO Aquaponics mô hình 2,000m2 - Cty Đồng Tháp Aqua

Hình 6: ECO Aquaponics sau 2 năm sử dụng

ƯU ĐIỂM CỦA ECO Aquaponics SO VỚI XỐP EPS

ECO Aquaponics có cấu trúc kín, không thấm nước và có độ liên kết và tính bền vững cao hơn rất nhiều so với EPS. Đồng thời ECO Aquaponics có trọng lượng nhe, dễ dàng vận chuyển và cắt gọt tạo hình. Do đó ECO Aquaponics đáp ứng rất tốt các yêu cầu của khách hàng về thời gian sử dụng, độ bền và công tác vệ sinh.

Để có thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như tư vấn hỗ trợ khách hàng tốt nhất, anh chị có thể liên hệ số hotline của chúng tôi

  ADVANTAGES OF ECO Aquaponics Compared to EPS . ECO Aquaponics has a closed structure, is waterproof and has much higher bonding and durability than EPS. At the same time, ECO Aquaponics is light in weight, easy to transport and shape. Therefore, ECO Aquaponics meets the requirements of customers very well in terms of usage time, durability and hygiene. For detailed product information as well as best customer support advice, you can contact our hotline.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0344313381 - 0941418932
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
232/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh