Ống gió mềm Khải Hoàn | Khai Hoan Flexible Duct®

Liên hệ
Ống gió mềm Khải Hoàn | Khai Hoan flexible duct

Các ống gió mềm đóng vai trò bổ sung cho hệ thống ống thông gió. Chúng được sử dụng để nối một loạt các van khí hoặc hộp thông gió ống kim loại tấm cứng. Chúng cũng được sử dụng để phân phối không khí ấm từ nắp thông gió và trong các hệ thống thu hồi nhiệt.

Do tính linh hoạt của chúng, các ống dẫn có thể được triển khai ở những nơi khó tiếp cận của tòa nhà và khi khó để có thể kết nối các hộp với trần treo. Với các đoạn 10 mét, bạn có thể tiết kiệm thời gian, vì bạn không phải làm việc với các đoạn ngắn, và các thùng carton lớn 120cm giúp việc xử lý và lưu trữ chúng khá dễ dàng. Với lớp cách nhiệt bông đá dày 25mm và một ống đục lỗ bên trong, ống dẫn này cũng đóng vai trò như một bộ giảm thanh.

The Flexible ducts® serve as a complement to ventilation ductwork. They are used for joining a series of rigid sheet metal ducts air valves or plenum boxes. They are also used for the distribution of warm air from the ventilation cap and in heat recovery systems.

Due to their flexibility, the ducts can be deployed in hardly accessible places of the building and when it is difficult to plan how to connect boxes to the suspended ceiling. With 10-meter sections, you can save time, as you do not have to work with short sections, and 120cm large cartons make their handling and storage quite easy. With its 25mm  DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) insulation and a perforated tube inside, the duct also serves as a silencer.

Ống gió mềm Khải Hoàn | Khai Hoan flexible duct

 

0
0344313381 - 0941418932
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
232/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh